logo
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.
+387648592568
info@elatedthemes.com
Eighth Avenue 487, New York
Instagram Feed
Search

Privacyverklaring voor Lounge Beach Bites

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op [Datum].

1. Inleiding

Bij Lounge Beach Bites hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Gegevensverzameling

We verzamelen de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens worden verzameld wanneer u:

 • Een reservering maakt.
 • Contact met ons opneemt via e-mail of telefoon.
 • Onze website bezoekt.

3. Doeleinden van gegevensverwerking

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het bevestigen en beheren van uw reserveringen.
 • Het beantwoorden van uw vragen en verzoeken.
 • Het verbeteren van onze dienstverlening en website.

4. Gegevensdeling

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

5. Beveiliging

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.

6. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit kan variëren afhankelijk van de aard van de gegevens en de wettelijke vereisten.

7. Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Recht op inzage: U kunt uw persoonlijke gegevens opvragen.
 • Recht op rectificatie: U kunt onjuiste gegevens laten corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing: U kunt vragen om het wissen van uw gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: U kunt vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.
 • Recht op gegevensoverdracht: U kunt uw gegevens in een gestructureerd formaat ontvangen.
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

8. Contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of voor het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen:

Naam restaurant: Lounge Beach Bites Adres: Lutjeweg 2, 1778LB, Westerland Telefoon: +31615551537 E-mailadres: Loungebeachbites@gmail.com

9. Wijzigingen in de privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring bijwerken om te voldoen aan wettelijke en zakelijke vereisten. We raden u aan om regelmatig te controleren op updates.